Paleontologická sbírka

Paleontologická sbírka


Paleontologické sbírky Ústavu geologických věd byly založeny v roce 1921 současně se vznikem tehdejšího geologického ústavu. V roce 1945 byly doplněny o značnou část sbírek bývalé německé techniky v Brně, jejíž sběry pocházejí již z poloviny 19. století.  Sbírky byly průběžně doplňovány dalšími exempláři.


Jednotlivé sbírkové soubory jsou jednak vystaveny ve výstavních skříních, jednak uloženy v depozitářích. Celkově zahrnují více než 5000 exemplářů pocházejících z území ČR, Evropy Asie i Ameriky.

Expozice jednotlivých částí je primárně organizována za účelem vysokoškolské výuky, ale je vhodná a srozumitelná i pro širokou veřejnost. Součástí sbírkového materiálu je i řada holotypů, syntypů a publikovaných originálů sloužících pro účely vědeckého studia.
Část vystavovaných  kolekcí je uspořádána z hlediska historické geologie – odráží vývoj života na planetě, který se zobrazil v podobě fosílií nalezených zejména na území naší republiky (barrandien, Moravský kras, boskovická brázda, česká křídová pánev, terciér Západních Karpat, pleistocén Moravy).

Další část expozice je věnována systematickému členění fosilních živočichů a rostlin od nejprimitivnějších forem po obratlovce a krytosemenné rostliny. Tématické části vystavených kolekcí jsou zaměřeny na horninotvornou činnost organizmů a způsoby a možnosti fosilizace, tzn. jsou věnovány stadiím přechodu živočichů a rostlin od smrti po jejich konečné zafixování v horninách jako fosílií.

Nepřehlédnutelnou součástí paleontologické expozice jsou originální sběry ze dvou světoznámých nalezišť svrchnojurských fosílií Solenhofen a Holzmaden (jižní Německo). Unikátní exemplář ichthyosaura druhu Stenopterygius crassicostatus z Holzmadenu představuje největší fosílii na území naší republiky (mimo kvartérní savce).