Mineralogická sbírka

Mineralogická sbírka


Mineralogická sbírka Ústavu geologických věd PřF MU byla v základech vybudována po založení Mineralogicko-petrografického ústavu v letech 1921-1923 prof. Vojtěchem Rosickým. Hlavním zdrojem sbírkového fondu se staly kolekce minerálů z darů klášterů v Rajhradu a na Strahově v Praze. Další ukázky byly průběžně získávány z Moravského zemského muzea v Brně a řady dalších institucí, soukromých sběratelů a v neposlední řadě pracovníků ústavu. Sbírka dnes obsahuje téměř 9 000 evidovaných položek minerálů.

V současné době, po rekonstrukci budov PřF, je významná část sbírky minerálů vystavena ve sbírkovém sálu v suterénu budovy č. 11. Vystavené fondy zahrnují především mineralogický systém, sestavený podle současné Strunzovy klasifikace, který je prezentovaný v 18 vitrínách (celkový počet kusů cca 1300). Dále jsou v samostatných skříních instalovány excelentní vzorky minerálů sbírkového fondu ústavu z moravsko-slezské oblasti i světa, kolekce syntetických krystalů a tektitů.
Kolem schodiště v budově č. 2 Ústavu geologických věd je vystavena v původních repasovaných vitrínách genetická sbírka minerálů České republiky a Slovenska, zaměřená též na prezentaci užitkových minerálů. Tato část byla instalována s ohledem na zachování maximální míry původního vzhledu a uspořádání Rosického expozice.


Mineralogické sbírky jsou pod správou doc. RNDr. Zdeňka Lososa, CSc., který garantuje jejich reinstalaci po opravě areálu PřF, jejich využívání při výuce studentů a je též kontaktní osobou pro zájemce o prohlídku sbírek z řad veřejnosti. Mineralogická sbírka je přístupná v pracovní dny po předchozí dohodě (mail: losos@sci.muni.cz, tel. 549495623).