Kontakt


Kde sídlíme?

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9

601 77 Brno

 

Správa sbírek

Mendelovo muzeum, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

Tel.: 549 49 6668

Vedoucí kurátor: Mgr. Radana Antošová

 

Sbírka výtvarného umění MU

Mendelovo muzeum, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

Tel.: 549 49 6668

Kurátor: Mgr. Radana Antošová

 

Sbírka výtvarného umění PedF MU

Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno

Tel.: 549 49 4920

Kurátor: Mgr. Petr Kamenický

 

Sbírka paleontologická

Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 602 00 Brno

Tel.: 549 49 3542

Kurátor: RNDr. Nela Doláková, CSc.

 

Sbírka mineralogická

Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 602 00 Brno

Tel.: 549 49 5623

Kurátor: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

 

Sbírka Ústavu soudního lékařství

Ústav soudního lékařství LF MU
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Tel.: 543 185 837

Kurátor: MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.