39 - Přeměna žuly v ortorulu

39 - Přeměna žuly v ortorulu


39 Metagranit -1horni39 Metagranit -2střed39 Metagranit -3dolni