16 - Živcové vyrostlice v žulách

16 - Živcové vyrostlice v žulách


16 Žula -1horni16 Žula -2střed16 Žula -3dolni